Βάση μπασκέτας – BS00110

Βάση μπασκέτας ολυμπιακού τύπου