Μεταλλική περίφραξη – MUSA

Μεταλλική περίφραξη με δυνατότητα επιλογής μετάλλων σε γαλβανιζέ ή Inox