Μεταλλική περίφραξη – Sicura

Μεταλλική περίφραξη με δυνατότητα επιλογής μετάλλων σε γαλβανιζέ ή Inox