Κάδοι ανακύκλωσης – PORTALO II

Κάδοι αποκομιδής απορριμμάτων προς ανακύκλωση με διαχωρισμό υλικών (γυαλί, χαρτί, πλαστικό)