Κάδος απορριμμάτων – EPISTILIOS

Μεταλλικός επιστύλιος κάδος