Κάδος απορριμμάτων – ECLISE

Κάδος απορριμμάτων εισαγωγής με τσιμεντένια, μεταλλικά και ξύλινα στοιχεία