Κάδος απορριμμάτων – ALUMINIUM RING

Κάδος απορριμμάτων με ξύλινη επικάλυψη με πλαίσια αλουμινίου.
Δυνατότητα επιλογής ξυλείας ανάμεσα σε Πεύκη και Τροπική ξυλεία: Νιαγκόν ή Ιρόκο.
Δυνατότητα επιλογής χρωματισμού του σκελετού με βάση τα RAL