Κάδος απορριμμάτων – ZEUS

Χωρητικότητα 35 λίτρα
Διαστάσεις: 0,60μ. x 0,40μ. x 1μ.