Κάδος απορριμμάτων – ARES

Χωρητικότητα 40 λίτρα
Διαστάσεις: 0,49μ. x 0,49μ. x 0,70μ.