Κάδος απορριμμάτων – POSEIDON

Χωρητικότητα 70 λίτρα
Διαστάσεις: 0,78μ. x 0,40μ. x 1μ.