Παγκάκι – IOS

Σιδερένιος σκελετός με ξύλινο κάθισμα
Διαστάσεις: 1,8μ x 0,58μ x 0,70μ