Πάγκος αποδυτηρίων απλός – DS476

Κλασσικός πάγκος αποδυτηρίων απλός από μεταλλικό σκελετό με ξύλινο κάθισμα χωρίς πλάτη. Ο πάγκος μπορεί να τοποθετηθεί ως έχει στον χώρο των αποδυτηρίων ή να τοποθετηθεί σταθερά με χρήση ούπα. Ο απλός πάγκος μπορεί να τοποθετηθεί για χρήση είτε στο κέντρο του χώρου αποδυτηρίων είτε μπροστά από τους τοίχους.

Διαθέσιμοι κωδικοί:

DS476-1    : Μήκος 1μ

DS476-1,5 : Μήκος 1,5μ

DS476-2    : Μήκος 2μ