Κινητό σκέπαστρο πάγκων αναπληρωματικών

Κινητό σκέπαστρο για πάγκο αναπληρωματικών με μεταλλικό σκελετό που φέρει τις κατάλληλες ρόδες για την μετακίνηση του και κάλυμμα από κυψελωτό πολυκαρμπονικό πάχους 6χιλ ή από plexi glass πάχους 5χιλ.

Διαθέσιμοι κωδικοί:

BS500: Με κυψελωτό καρμπονικό

BS550: Με plexi glass