Σύνθετο Όργανο – 32617

Σύνθετο Όργανο

σημ.: Ο χρωματικός συνδυασμός που παρουσιάζεται είναι ενδεικτικός