Αυτοκινούμενος Μύλος με Κάθισμα – 33601

Αυτοκινούμενος Μύλος με Κάθισμα

Ηλικίες 
2-5

Μέγιστο Ύψος Πτώσης

Μέγεθος Οργάνου
1,750μ x 1,750μ

Χώρος Ασφαλείας
6μ x 6μ

Εμβαδόν Χώρου Ασφαλείας
36μ2