Πλαστικές τάπες κάλυψης πόλων

Το πλαστικό καπάκι  διατίθεται σε διάφορα μεγέθη για στρογγυλό ξύλο και τετράγωνο ξύλο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βίδες έως Ø 6 mm για τοποθέτηση.

Οι ακριβείς διαστάσεις ξύλου για τις οποίες διατίθενται πλαστικά καλύμματα πόλων είναι:

– στρογγυλό ξύλο Ø 80/100/120/140 mm
– τετράγωνο ξύλο 70 x 70/90 x 90/100 x 100/120 x 120 mm