Μεταλλική περίφραξη

Περίφραξη γηπέδου ύψους 5,50m, περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή από σωλήνα διαμέτρου 60mm γαλβανισμένη και ύψους 6m, με πανωκάσι από σωλήνα διαμέτρου 60mm. Χρησιμοποιείται σύρμα Νο.15 πάχους 3mm με καρέ 5x5cm.

Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης πόρτας.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για την πλήρη τεχνική προδιαγραφή: info@spau.gr