Μεταλλικός σύνδεσμος κούνιας

Μεταλλικός σύνδεσμος κούνιας, ο οποίος μπορεί να συναρμολογηθεί με μεταβλητά τμήματα ξύλου. Για τις βάσεις στήριξης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τετράγωνο ξύλο διατομής από 90×90 mm έως 125×125 mm. Συμπεριλαμβάνονται τα άγκιστρα (κουζινέτα) για την τοποθέτηση της  κούνιας.