Βάθρο απονομών – K840

Βάθρο απονομών τριών επιπέδων, από βαμμένο ατσάλι.