Κατασκευή Ακρυλικών Γηπέδων & εγκατάσταση αθλητικού εξοπλισμού στην Παιανία!

Η SPAU ανέλαβε εξ΄ολοκλήρου την κατασκευή γηπέδων με ακρυλικά δάπεδα και την εγκατάσταση αθλητικού εξοπλισμού στην Παιανία.

Πραγματοποίησε απόξεση παλαιού δαπέδου και αποξήλωση υφιστάμενου αθλητικού εξοπλισμού. Εν συνεχεία,  εφάρμοσε νέα ασφαλτόστρωση και επίστρωση ακρυλικού δαπέδου με πρώτες ύλες της Ιταλικής εταιρείας ΜAPEI ITF APPROVED CATEGORY 1,2,3& 4.  Δημιουργήθηκαν 2 γήπεδα για μπάσκετ & τένις.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την εγκατάσταση του αθλητικού εξοπλισμού του γηπέδου, όπως μπασκέτες, ορθοστάτες τένις, προστατευτικά ασφαλείας για τους κορμούς των μπασκετών, την επισκευή των ιστών φωτισμού αλλά και την τοποθέτηση νέων φωτιστικών.