Τσουλήθρα – 12171

Ξύλινη κατασκευή

-Σκάλα
-Τριγ. Πλατφόρμα
-Τσουλήθρα στο 1μ.

σημ.: Ο χρωματικός συνδυασμός που παρουσιάζεται είναι ενδεικτικός

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για την πλήρη τεχνική προδιαγραφή: info@spau.gr