Ανταλλακτικό βουρτσάκι για καρότσι διαγράμμισης – F744/1

Ανταλλακτικό βουρτσάκι για καρότσι διαγράμμισης.

Κατάλληλο για το καρότσι διαγράμμισης F 744.