Σύστημα μεταφοράς εστίας ποδοσφαίρου – F731/2

Σύστημα μεταφοράς με ροδάκια για τις εστίες ποδοσφαίρου.