Προστατευτικό σκάλας διαιτητή – V707/1P

Προστατευτικό για την σκάλα διατητή βόλεϊ. Προτείνεται για τον κωδικό V707/1.