Σύνθετο Πάνελ για ΑΜΕΑ – H120 (Gottardo Srl)

Σύνθετο πάνελ δραστηριωτήτων για ΑΜΕΑ

1 Ράμπα

7 Πάνελ Δραστηριοτήτων

Ηλικίες 3 – 12 ετών

Μέγεθος οργάνου 600 x 500 x 260 cm

Χώρος ασφαλείας 800x 900 cm

Ύψος πτώσης 33 cm

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για την πλήρη τεχνική προδιαγραφή: info@spau.gr