Κερκίδες εξωτερικού χώρου 1 έως 6 σειρές

Η εν λόγω κερκίδα αποτελείται σχεδόν καθ’ ολοκληρία από μεταλλικά στοιχεία. Φέρει δε προαιρετικά πλαστικά καθίσματα επί κάθε σειράς φατνωμάτων και δύναται να είναι υπερυψωμένη από το έδαφος κατά 1,90 m περίπου σε περίπτωση που απαιτείται εξαιτίας ύπαρξης στοιχείων στον χώρο που εμποδίζουν την θέαση, όπως περιφράξεις.

Οι διαστάσεις κάθε τμήματος της κερκίδας είναι 2,0m μήκος καθιστώντας εφικτή την συναρμογή λυόμενης κερκίδας τελικού μήκους σε πολλαπλάσιο του 2,0m. Κάθε σειρά απέχει 0,40cm από την προηγούμενη και το πλάτος ανέρχεται σε 0,90m. Τα κιγκλιδώματα ασφαλείας έχουν ύψος 1,2m.

Στην περίπτωση που απαιτείται υπερύψωση, στην κατασκευή προστίθενται τρία ακόμα στοιχεία. Η κερκίδα τοποθετείται πάνω σε μεταλλική βάση, προστίθεται ένα διάδρομος πλάτους 1,2m μπροστά από την χαμηλότερη σειρά και συνδέεται με δύο κλιμακοστάσια αριστερά και δεξιά του υπερυψωμένου διαδρόμου για την πρόσβαση από το έδαφος. Το ύψος του διαδρόμου ανέρχεται σε 1,9m και καλύπτεται το μπροστινό του μέρος με μεταλλικό κιγκλίδωμα ασφαλείας.

Η συνολική κατασκευή πρέπει να εδράζεται σε σκυροδετημένη βάση με τυφλούς κοχλίες και μεταλλικά εμφυτεύματα.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για την πλήρη τεχνική προδιαγραφή: info@spau.gr