Ορθοστάτες beach tennis – BVS00001

Ορθοστάτες beach tennis μεταλλικοί με εξωτερικό μηχανισμό.