Στήριγμα μπάρας ρυθμικής

PS00001: Στήριγμα μπάρας ρυθμικής τοίχου.
PS00002: Στήριγμα μπάρας ρυθμικής δαπέδου.
PS00003: Στήριγμα μπάρας ρυθμικής τηλεσκοπική.