Εστία beach soccer

Εστία Beach soccer κατασκευασμένη από σωλήνα Φ76mm.
Διαστάσεις 5,49Χ2,21m.

Διαθέσιμοι κωδικοί:

BSS55221: Μεταλική εστία beach soccer
BSS55221G: Μεταλική εστία beach soccer γαλβανισμένη