Βάση ορθοστατών beach bolley – BVS55000

Βάση ορθοστατών beach volley διαστ. 50x50cm από λαμαρίνα.