Δίχτυ περίφραξης

Διατίθεται για αθλητικές εγκαταστάσεις σε οποιοδήποτε μήκος και πλάτος. Το καρέ και το πάχους του διχτύου ποικίλει.