Πάγκος αναπληρωματικών – CS999

Πάγκος αναπληρωματικών σταθερός «Standard» με πλαστικό κάθισμα και προστατευτικό από πολυκαρμπονικό.