Προστατευτικό δίχτυ – Κουρτίνα

Προστατευτικό δίχτυ/κουρτίνα που ανοίγει και κλείνει. Τοποθετείται πίσω από τις εστίες handball με ειδική κατασκευή από συρματόσχοινο και μεταλλικές αντηρίδες.