Δίχτυ ποδοσφαίρου – Νο42/100

Δίχτυ ποδοσφαίρου 7,5 Χ 2,5 Χ 1+2 10 Χ 10 Φ.2,5MM πολυαιθυλένιο, ρόμβος.
Δίχτυ ποδοσφαίρου 7,5 Χ 2,5 Χ 2+2 10 Χ 10 Φ.2,5MM πολυαιθυλένιο, ρόμβος.
Δίχτυ ποδοσφαίρου 5 Χ 2 Χ 1+1,5 10 Χ 10 Φ.2,5MM πολυαιθυλένιο, ρόμβος.