Κάδος απορριμμάτων – CORFU

Κάδος απορριμμάτων με ξύλινη επικάλυψη