Αμμοδόχος με καθίσματα – SAN002

Αμμοδόχος με καθίσματα

σημ.: Ο χρωματικός συνδυασμός που παρουσιάζεται είναι ενδεικτικός