Σύνθετο συγκρότημα – 15308

Σύνθετο Συγκρότημα

-9 Πλατφόρμες
-1 Καμπύλη γέφυρα
-4 Σκέπαστρα
-1 Καθιστικό
-1 Τρίλιζα
-1 Αριθμητάριο
-1 Εκπαιδευτικός φράχτης
-1 Καμπύλη χειροβάδιση
-2 Τσουλήθρες ευθείες στα 1,2μ
-1 Τσουλήθρα περιστροφική ανοιχτού τύπου στα 2μ
-Λαβές μονόζυγου
-1 Γέφυρα με δίχυ

σημ.: Ο χρωματικός συνδυασμός που παρουσιάζεται είναι ενδεικτικός