Σύνθετο Συγκρότημα – 15216

Σύνθετο Συγκρότημα

-Σκάλα
-4 Πλατφόρμες
-Εξαγωνική Πλατφόρμα
-Τοίχος Αναρρίχησης
-Καμπύλη Αναρρίχησης
-Κατάβαση Πυροσβέστη
-Ράμπα γέφυρα
-2 Γέφυρες
-3 Σκέπαστρα
-Εξαγ. Σκέπαστρο
-Τσουλήθρα Spiral
-3 Τσουλήθρες στα 1,2μ, στα 1,5μ και στα 2μ. 

σημ.: Ο χρωματικός συνδυασμός που παρουσιάζεται είναι ενδεικτικός