Σύνθετο Συγκρότημα – 13019

Σύνθετο Συγκρότημα

-2 Καμπύλες Αναρρίχησης
-2 Πλατφόρμες
-Κατάβαση Πυροσβέστη
-2 Σκέπαστρα
-Καμπύλη Γέφυρα
-Τσουλήθρα στο 1,5μ.

σημ.: Ο χρωματικός συνδυασμός που παρουσιάζεται είναι ενδεικτικός