Σύνθετο Συγκρότημα – 14108

Σύνθετο Συγκρότημα

-Σκάλα
-Καμπύλη Αναρρίχησης
-3 Πλατφόρμες
-Κατάβαση Πυροσβέστη
-Σκέπαστρο
-Τοίχος Αναρρίχησης
-Χειροβάδιση Καμπύλη
-2 Τσουλήθρες στα 1,2μ και στα 2μ. 

σημ.: Ο χρωματικός συνδυασμός που παρουσιάζεται είναι ενδεικτικός