Σύνθετο Συγκρότημα – 12071

Σύνθετο Συγκρότημα

-Καμπύλη Αναρρίχησης
-4 Τριγ.Πλατφόρμες
-Πλατφόρμα
-Κατάβαση Πυροσβέστη
-Τοίχος Αναρρίχησης
-Σκέπαστρο
-Τσουλήθρα στο 1,2μ.

σημ.: Ο χρωματικός συνδυασμός που παρουσιάζεται είναι ενδεικτικός