Σύνθετο Συγκρότημα ΑΜΕΑ – 12042A

Σύνθετο Συγκρότημα ΑΜΕΑ

-2 Εξαγωνικές Πλατφόρμες
-3 Πλατφόρμες
-2 Εξαγων. Σκέπαστρα
-2 Ράμπες-
2 Τσουλήθρες στο 0,60μ. 


σημ.: Ο χρωματικός συνδυασμός που παρουσιάζεται είναι ενδεικτικός