Σύνθετο Συγκρότημα – 12031

Σύνθετο Συγκρότημα

-Καμπύλη Αναρρίχησης
-4 Πλατφόρμες
-Κατάβαση Πυροσβέστη
-Τοίχος Αναρρίχησης
-2 Σκέπαστρα
-Χειροβάδιση Καμπύλη
-Καμπύλη Γέφυρα
-Τσουλήθρα στο 1,2μ. 


σημ.: Ο χρωματικός συνδυασμός που παρουσιάζεται είναι ενδεικτικός