Απλό Συγκρότημα – 14128

Απλό Συγκρότημα

-Καμπύλη Αναρρίχησης
-Πλατφόρμα
-Κατάβαση Πυροσβέστη
-Σκέπαστρο
-Τσουλήθρα στο 1,5μ. 

σημ.: Ο χρωματικός συνδυασμός που παρουσιάζεται είναι ενδεικτικός