Απλό Συγκρότημα – 12089

Απλό Συγκρότημα

-Σκάλα
-Πλατφόρμα
-Χειροβάδιση
-Σκέπαστρο
-Τσουλήθρα στο 1,2μ. 

σημ.: Ο χρωματικός συνδυασμός που παρουσιάζεται είναι ενδεικτικός