Απλό Συγκρότημα – 12084

Απλό Συγκρότημα

-2 Καμπύλες Αναρρίχησης
-Πλατφόρμα
-Κατάβαση Πυροσβέστη
-Σκέπαστρο
-Τσουλήθρα στο 1,2μ. 

σημ.: Ο χρωματικός συνδυασμός που παρουσιάζεται είναι ενδεικτικός