Χειροβάδιση Κύμα – KLP002

Χειροβάδιση Κύμα

Ηλικίες
6-14

Μέγιστο Ύψος Πτώσης
2,4μ

Μέγεθος Οργάνου
3,49μ x 0.885μ

Χώρος Ασφαλείας
7,5μ x 5μ

Εμβαδόν Χώρου Ασφαλείας
35,4μ2