Μονόζυγο τριών θέσεων – 18121

Μονόζυγο  τριών (3) θέσεων

Ηλικίες
9-12

Μέγιστο Ύψος Πτώσης
2,6μ

Μέγεθος Οργάνου
3,7μ x 0,09μ

Χώρος Ασφαλείας
7,5μ x 5μ

Εμβαδόν Χώρου Ασφαλείας
32μ2