Σύνθετη Αναρρίχηση – 15617

Σύνθετη Αναρρίχηση

Ηλικίες
6-12

Μέγιστο Ύψος Πτώσης

Μέγεθος Οργάνου
3,32μ x 1,725μ

Χώρος Ασφαλείας
7,5μ x 6μ

Εμβαδόν Χώρου Ασφαλείας
38μ2