Σύνθετη Αναρρίχηση – 15303

Σύνθετη Αναρρίχηση

Ηλικίες
6-12

Μέγιστο Ύψος Πτώσης

Μέγεθος Οργάνου
4,38μ x 3,56μ

Χώρος Ασφαλείας
8μ x 8,5μ

Εμβαδόν Χώρου Ασφαλείας
61,5μ2